Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Utolsó módosítás: 2021. május 12.

Kérjük, amennyiben igénybe veszi szoláltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Az adott szerződés létrejött egyrészről Tóth Alexandra e.v. mint Vállalkozó (a továbbiakban: “Vállalkozó”) és másrészről …………………………………… mint Megbízó (a továbbiakban: “Megbízó”) – külön-külön “Fél”, együttesen a továbbiakban: “Szerződő Felek” között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

Vállalkozó adatai:

Név: Tóth Alexandra EV
Székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 106, 3/1
Adószám: 69518328-1-42
Telefonszám: +36 (70) 625-3598
E-mail: alexa@alexacommagency.hu

Megbízó adatai:

Név: ………………………………………………………………
Székhely: ……………………………………………………….
Adószám: ………………………………………………………
Telefonszám: …………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………..

Szerződés tartalma:

  1. PARTNEREK

1.1 A Vállalkozó tevékenységét részben az általa igénybe vett Teljesítési segédek útján végzi. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatást részben vagy egészben harmadik személlyel elvégeztetni. A Vállalkozó a Teljesítési segédje tevékenységéért úgy felel, mint a saját tevékenységéért. A Vállalkozó köteles a Teljesítési segédjével a jelen szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét is betartatni.

1.2 A Vállalkozó szerződik a Megbízóval. Egymás között létrejövő megbízás vállalkozói díját a Megbízónak a Vállalkozó részére kell kiegyenlíteni számla ellenében.

1.4 A Vállalkozó kezeskedik, és jótáll a Fiókkezelő-partnerei munkájáért, amennyiben a megrendelés az adskezeles.hu/megrendeles oldalon rögzítésre kerül, és a Vállalkozó visszaigazolja.

1.5 Amennyiben a Megbízó a jelenlegi ÁSZF-et elfogadja, úgy ez a szerződés nyilatkozatnak tekinthető, hogy ezen ÁSZF feltételei lesznek érvényesek az https://sf.russianbusiness.hu/t/r/communication-agency oldalon rögzített Eseti megbízásokra, amely a Megbízó és a Fiókkezelő-partner között jön létre – akár szóbeli megállapodások esetén.

1.6 A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Fiókkezelő-partnerei/gyakornokai használják az Alexa Communication logóját, weboldalát, és egyéb felületeit. Ezen belül hozzáférhetnek a Megbízó által megadott platformok módosításához, kezeléséhez.

Gyakornokok: Őri Kinga

1.7 A Vállalkozó Gyakornoki program keretében képzi jövőbeni Teljesítési segédeit és Fiókkezelő-partnereit. A Vállalkozó köteles a Gyakornokokat körültekintően, bizalmasan kiválasztani. A Gyakornoki programban tanuló résztvevők csak a Vállalkozó tevékenységét figyelhetik. A fiókokhoz hozzáférést nem kaphatnak. A Vállalkozó köteles a Gyakornokokkal a jelen szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét is betartatni.

1.8 A Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés alapján az Eseti megbízások teljesítése során a Vállalkozó jogosult az teljesítésben részt vevő Teljesítési segédek képviseletében eljárni, helyettük és nevükben jognyilatkozatot tenni.

  1. TITOKTARTÁS

2.1 A Vállalkozó titoktartást vállal, nem hozza nyilvánosságra a Megbízóval való együttműködés tényét vagy az eredményeket, amiket a Megbízó számára elért. A Vállalkozó a Megbízó Facebook, Instagram, LinkdIn, weboldal fiókadatait, és üzleti titkait bizalmasan kezeli, nem teszi elérhetővé illetéktelenek számára.

2.2 A Megbízó megoszthatja, hogy együtt dolgozik a Vállalkozóval. Ha olyan ügyfélvéleményt, ajánlást küld a Vállalkozónak, melynek megosztásához írásban hozzájárul, azt a Vállalkozó megoszthatja, felhasználhatja. Amennyiben véleményét, értékelését, ajánlását a Megbízó nyilvánosságra hozza (pl.: Facebookon, Google Cégem oldalon), onnantól ezt az értékelést és véleményt a Vállalkozó is nyilvánosan kezelheti.

2.3 A Vállalkozó megoszthatja a Megbízó Facebook, Instagram, LinkdIn, weboldal fiókját Teljesítési segédeivel.

2.4 A Vállalkozó nem vállal iparági kizárólagosságot, vagy konkurencia kizárást. A Vállalkozó álláspontja, hogy több iparágban való jártassága, tapasztalata előnyös a Megbízónak.

  1. FÜGGETLENSÉG

3.1 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Magyarországon törvényesen nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó, amelyre tekintettel a vállalkozói díj után esetlegesen esedékes személyi jövedelemadó, társadalombiztosítás vagy egyéb kapcsolódó hozzájárulás megfizetése a Vállalkozó kötelezettsége. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatásnyújtás helyének megválasztására. A Megbízó a Vállalkozót a szolgáltatások elvégzésének részleteire vonatkozóan nem utasíthatja. A Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközöket és felszereléseket saját maga köteles biztosítani.

3.2 A Vállalkozó nem áll közvetlen kapcsolatban a Facebook, Instagram, LinkdIn, illetve a weboldalt kezelő céggel, jelen szerződés tartalmát nem ellenőrizték az adott cégek, és nem hagyták jóvá.

3.3 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj nem tartalmazza a hirdetési költségeket. A hirdetési költségeket egyenesen a megadott cégnek kell kifizetni, ahol szeretne fizetési hírdetést folytatni. Mivel a fiók/fiókok a Megbízó tulajdonában vannak, ezért a Megbízónak kell gondoskodnia a fiókban a fizetésről, érvényes bankkártyáról, vagy előre utalt egyenlegről. A Vállalkozó nem vállal felelősséget, ha a Vállalkozó hirdetései egyenlegproblámák miatt szünetelnek.

3.4 A Megbízó feladata a fiókból a számlák letöltése. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megbízó számlázással, ÁFA befizetéssel kapcsolatos, adózási, könyvelési és más jogi kötelezettségeiért.

3.5 A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megbízó weboldalával kapcsolatban felmerülő kötelezettségeiért, például a GDPR-ral, Cookie tájékoztatóval, az Adatvédelmi tájékoztatóval és más iparág specifikus kötelezettségekkel kapcsolatban, ezen feladatokról a Megbízónak adatvédelmi szakértőkkel, jogi tanácsadókkal kell egyeztetnie.

3.6 A Vállalkozó nem felelős a Facebook, Instagram, LinkdIn rendelkezésre állásáért, például:

Elutasított hirdetések, weboldalak
Megadott/nem megadott promóció, kupon
Platformok változása
A kattintások árának növekedése, konverziók számának csökkenése, stb
Hiányos súgócikk Koronavírus által megváltozott keresletekért

3.7 A Vállalkozó nem vállal az eredményre garanciát, és nem vállal felelősséget a Megbízó elmaradt bevételeiért.

  1. ESETI MEGBÍZÁSOK ÉS JÓTÁLLÁSUK

4.1 A hirdetések fiókja mindig a Megbízó tulajdonában van. A Vállalkozó kezelőként részleges hozzáféréssel kapcsolódik a Megbízó fiókjaihoz.

4.2 A Vállalkozó a munkatevékenységről nem küld rendszeres visszajelzéseket, mert a Vállalkozó álláspontja, hogy a Megbízónak tudnia kell belépni az adott platformra. Amennyiben ismeretlen a felület a Megbízó számára, kérhet konzultációs időpontot.

4.3 A napi költségkeretet a Megbízó határozza meg. Amennyiben változtatást szeretne a megbízó a költségkerettel kapcsolatosan, előre jelezni szükséges. 

4.4 A kifizetés előre utalással történik. Az adott szolgáltatást és annak az árát a felek egymást közt megbeszélik és a szerződés aláírása után egy kitöltött űrlapnak köszönhetően a „Sales Form” rendszer havonta a hónap elején automatikus levonást végez a (Simple pay) segítségével, amelyik után rögtön utalja a számlát is. Ennek köszönhetően nem szükséges havonta foglalkozni a Megbízónak az utalással. A megbízás esetleges visszamondása esetén a hónap elején történő kifizetés előtt nem szükséges semmilyen költséget teljesíteni. Ennek ellenére a levonás utáni időszakban időarányosan történik a pénz visszafizetés. Első két hétben 50%-ot fizetünk vissza, a harmadik és a negyedik héten 25% a visszafizetésnek az aránya.  A pénzügyi tevékenységek lefolyása után a pénzlevonás megszűnik.

4.5 A Megbízó auditáltathatja a kezelési platformok fiókjait. A Vállalkozó 1 alkalommal 1 órás ingyenes konzultációt biztosít egy, a Megbízó saját költségén felkért szakértővel, akinek prezentálja a tevékenységeket és az eredményeket, változásokat, és aki módosítási javaslatokat fogalmazhat meg a kampánnyal kapcsolatban.

  1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

5.1 A jelen ÁSZF keretszerződés a Felek általi aláírásának napján jön létre határozatlan időtartamra.

5.2 A jelen Szerződés megszűnik:

a.) a Felek közös megegyezésével vagy
b.) bármely Fél 30 (harminc) napos rendes felmondásával vagy
c.) bármely Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával.

5.3 A rendes felmondás jogát bármely Fél indokolás nélkül gyakorolhatja, míg a rendkívüli felmondást minden esetben meg kell indokolnia a jogot gyakorló Félnek. A Vállalkozó megszegi titoktartási kötelezettségét, illetve ha a Megbízó a vállalkozói díjat az esedékességétől számított 10, azaz tíz napon belül nem fizeti meg a Vállalkozónak.

5.4 Ha a Megbízó egy Eseti megbízást is visszamond (pl.: leválasztja a Vállalkozót a fiókjairól), a Megbízó a vállalkozói díjból az elvégzett munkával arányosan csökkentett összeg visszafizetését igényelheti. A pénzvisszafizetés mértékét a Vállalkozó állapítja meg.

5.5 A Szerződés megszűnésekor a Vállalkozó köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a jelen Szerződés teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, így különösen elektronikus vagy papír alapú dokumentumokat, jelszavakat, felhasználóneveket és hozzáférési jogosultságokat. A Szerződés megszűnésekor a Megbízó jogosult a Vállalkozó vagy Teljesítési segédje részére biztosított, fiókokhoz való összes hozzáférést haladéktalanul letiltani.

5.6 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

5.7 Megbízó kijelenti, hogy a Vállalkozó weboldalán megosztott Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, valamint magára nézve kötelezőnek fogadja el.

5.8 A Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitáikat békés úton rendezik. Arra az esetre, ha a jogvitát békés úton nem tudják rendezni, a Felek kikötik a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

5.9 Az általános szerződési feltételek módosítása. A vállalkozó az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá.

Vállalkozó aláírása:                                                                                       Megbízó aláírása: